3Q Củ Hành - 30 Giây Giới Thiệu Kỹ Năng Của Tướng Tôn Hoàn [http://3q.com.vn]

132.334
3Q Củ Hành - 30 Giây Giới Thiệu Kỹ Năng Của Tướng Tôn Hoàn
Kỹ Năng 1: Cân Đẩu Vân
Kỹ Năng 2: Gậy Như Ý
Kỹ Năng 3: Ba Đầu Sáu Tay
Kỹ Năng 4: Thất Thập Nhị Biến
http://3q.com.vn