Phim hoạt hình Vịt Donald - Donald Duck - The Flying Jalopy

484.901
Gồm 3 tập:
- The Flying Jalopy
- The Volunteer Worker
- The Wise Little Hen (1934)

Đây là một trong số những nhân vật hoạt hình gắn liền với tuổi thơ của mình.
Chúc các bạn xem phim vui vẻ.

Thieuf D.Tus