טקס השבעת שוחרים בית ספר הולץ

14.028
טקס השבעת שוחרי בית ספר הולץ לשנת הלימודים תשע"ג.

צילום ועריכה: אולפני ראשון.