טקס השבעת שוחרים בית ספר הולץ

13.461
טקס השבעת שוחרי בית ספר הולץ לשנת הלימודים תשע"ג.

צילום ועריכה: אולפני ראשון.