Thăm Quan 18 Tầng Địa Ngục Tại Chùa Khai Nguyên Xuân Mậu Tuất 2018

1.063.980
Nam Mô A Di Đà Phật!
Chùa Tản Viên - Tản Viên Sơn Quốc Tự
- Địa chỉ: Xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
© Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam - Chùa Khai Nguyên
- Địa chỉ : Xã Sơn Đông, Thị Xã Sơn Tây - Thành Phố Hà Nội
Điện thoại: 0243. 610 897 - DĐ: 0167 670 7765
E-mail: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/tinhtonghochoivietnam/
Website: http://chuatanvien.com/ -
http://chuakhainguyen.com/
http://tinhtonghochoi.vn/